DIGITĀLIE MEDIJI

INTERNETS, ĪPAŠI SOCIĀLIE MEDIJI KĻŪST ARVIEN NOZĪMĪGĀKI NE TIKAI IKDIENAS SAZIŅĀ, BET ARĪ ZĪMOLU PUBLICITĀTES VEICINĀŠANĀ UN ATTIECĪBU VEIDOŠANĀ AR KLIENTIEM. TĀDĒĻ MĒS RŪPĒSIMIES PAR:

ZĪMOLU ANALĪZI UN MĒRĶGRUPU DEFINĒŠANU;
DIGITĀLO MEDIJU SATURA PLĀNOŠANU;
DIGITĀLO MEDIJU SATURA IZVEIDI;
PUBLICITĀTES PĀRSKATIEM UN TO ANALĪZI U.C.

NĀKAMAIS

MĒS ESAM TIEŠĀ SAITE STARP JŪSU PRODUKTU UN PIRCĒJU

Copyrights © 2016, Link Marketing